Terminy zebrań z rodzicami

Terminy zebrań z rodzicami


Plan zebrań

klasowych

1. Informacyjne

12.09.2019

wychowawcy,

2. Informacyjne

- informacyjne 4TIH-konsultacje

-informacyjne

14.11.2019- 4TIH

19. 12. 2019

wychowawcy

3. Wywiadówka

30.01.2020

4. Informacyjne klasy 4TIH-pozostałe klasy -konsultacje

19. 03. 2020

6. Informacyjne

21. 05. 2020