Terminy zebrań z rodzicami

Terminy zebrań z rodzicami

 

 

Plan zebrań

klasowych

 

 

 

 

 

1. Informacyjne

10.09.2020

wychowawcy,

2. Informacyjne

- informacyjne 4TIH-konsultacje

-informacyjne

 

12.11.2020- 4TIH

17. 12. 2020

 

wychowawcy

3. Konsultacje

30.01.2021

 

4. Informacyjne klasy 4TIH-pozostałe klasy -konsultacje

18. 03. 2021

 

6. Informacyjne

20. 05. 2021