Wymagane dokumenty 

W terminie 13 maja – 21 czerwca 2019 r. zaloguj się na https://nabor.pcss.pl/nysa/, uzupełnij swoje dane, wydrukuj wniosek i przynieś go do nas. W razie pytań lub niepewności skontaktuj się z nami 77-439-14-62.
 

Dokumenty wymagane od kandydatów

  • Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej na odpowiednim kwestionariuszu (wydruk podania - w przypadku naboru elektronicznego),
  • Oryginały lub kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu, poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył - w takim przypadku, przy potwierdzaniu podania - ich oryginały,
  • Dwie fotografie legitymacyjne,
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu w technikum lub zasadniczej szkole zawodowej,
  • Wstępna umowa o praktyczną naukę zawodu zawarta z pracodawcą, który będzie kształcił młodocianego pracownika (do pobrania w sekretariacie szkoły)
  • Karta zdrowia
  • Ewentualne zaświadczenie o uzyskaniu tytułu finalisty lub laureata konkursu przedmiotowego.