Branżowa szkoła I stopnia

KLASA WIELOZAWODOWA

 • Klasa po szkole podstawowej

Co proponujemy?

 • Naukę w szkole branżowej I stopnia w cyklu 3-letnim;
 • Możliwość wyboru zawodu zgodnie z zainteresowaniami i predyspozycjami kandydata. Może to być miedzy innymi: blacharz samochodowy, cukiernik, dekarz, elektryk, fryzjer, kucharz, mechanik samochodowy, monter instalacji i sieci sanitarnych, murarz-tynkarz, operator obrabiarek skrawających, piekarz, sprzedawca, stolarz, ślusarz i wiele innych;
 • Kształcimy specjalistów i fachowców w branży mechanicznej, samochodowej, budowlanej, elektrycznej, gastronomicznej, sprzedawców, piekarzy.
 • Naukę przedmiotów ogólnokształcących w szkole przez dwa lub trzy dni w tygodniu;
 • Naukę przedmiotów zawodowych teoretycznych na miesięcznym kursie dokształcającym;
 • Praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, z którym podpiszesz umowę;
 • Za swoją pracę dostajesz wynagrodzenie w wysokości od 4 do 6% przeciętnego wynagrodzenia (w zależności od roku kształcenia)

Jakie daje możliwości?

 • Zdobycia profesjonalnego wykształcenie w wybranym przez siebie zawodzie potwierdzone egzaminem zdawanym w OKE lub CECH. Po zdanym egzaminie uczeń otrzyma certyfikat oraz EUROPASS - suplement do dyplomu ( w języku polskim i angielskim) uprawniającym do wykonywania zawodu na europejskim rynku pracy;
 • Profesjonalnego przygotowania praktycznego;
 • Zatrudnienia, które daje możliwość zarobku, wlicza się do lat pracy, do wymiaru urlopu;
 • Nauki języka obcego w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego;
 • Zdobycia dodatkowych umiejętności na szkoleniach, kursach;
 • Kontynuacji nauki w szkole branżowej II stopnia;