Kierunki i oddziały

W Skład Zespołu wchodzą następujące szkoły:

 • Szkoła Branżowa I stopnia- szkoła ponadgimnazjalna dla młodzieży o 3-letnim okresie nauczania.
 • Technikum - technik informatyk - czteroletnia szkoła ponadgimnazjalna dla młodzieży.
 • Technikum - technik hotelarstwa - czteroletnia szkoła ponadgimnazjalna dla młodzieży.
 • Technikum - technik informatyk - pięcioletnia szkoła ponadpodstawowa dla młodzieży.
 • Technikum - technik hotelarstwa - pięcioletnia szkoła ponadpodstawowa dla młodzieży.

W roku szkolnym 2019/2020 nauczanie odbywa się w następujących typach szkół:

Technikum

 • Klasa 2TIH - technik informatyk/hotelarstwa - z rozszerzonymi przedmiotami: informatyka i matematyka/geografia. Wychowawcą tej klasy jest mgr Piotr Gach.
 • Klasa 3TIH - technik informatyk/hotelarstwa - z rozszerzonymi przedmiotami: informatyka i matematyka/geografia. Wychowawcą tej klasy jest mgr Małgorzata Nastasowska.
 • Klasa 4TIH - technik informatyk/hotelarstwa - z rozszerzonymi przedmiotami: informatyka i matematyka/geografia. Wychowawcą tej klasy jest mgr Jacek Marcinkowski.
 • Klasa 1TI - technik informatyk - z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka. Wychowawcą tej klasy jest mgr Agnieszka Sadlej.
 • Klasa 1TIH - technik hotelarstwa - z rozszerzonymi przedmiotami: geografia. Wychowawcą tej klasy jest mgr Monika Kubowicz.

Szkoła Branżowa I stopnia

 • Klasa 2ZW - klasa wielozawodowa, 3- letnia. Wychowawcą klasy jest mgr Małgorzata Satora.
 • Klasa 3ZW - klasa wielozawodowa, 3- letnia. Wychowawcą klasy jest mgr Elżbieta Beska.
 • Klasa 1ZW - klasa wielozawodowa, 3- letnia. Wychowawcą klasy jest mgr Elżbieta Beska.
 • Klasa 3SB - klasa wielozawodowa, 3- letnia. Wychowawcą klasy jest mgr Aleksandra Brych.