Kadra szkoły

Dyrektor mgr Marzena Grubiak
Kierownik szkolenia praktycznego - mgr Marta Śnieżek

Język polski
mgr Małgorzata Satora
mgr Małgorzata Nastasowska

Język angielski
mgr Jacek Marcinkowski
mgr Małgorzata Nastasowska

Język niemiecki
mgr Monika Kubowicz

Język hiszpański
mgr Jarosław Worek

Historia
mgr Małgorzata Nastasowska

Historia i społeczeństwo
mgr Bogusław Grubiak

Geografia
mgr Elżbieta Beska

Biologia
mgr Marta Śnieżek
mgr Małgorzata Wodała

Chemia
mgr Marta Śnieżek
mgr Małgorzata Wodała

Matematyka
mgr Aleksandra Brych

Fizyka
mgr Agnieszka Sadlej

Wychowanie fizyczne
mgr Marzena Grubiak
mgr Damian Jaworski
mgr Emilia Snopek

EDB
mgr Bogusław Grubiak

Przedmioty informatyczne
mgr Agnieszka Sadlej
mgr Joanna Barczewska
mgr Maciej Grubiak
mgr Piotr Gach
mgr Ryszard Wąsik

Religia
mgr Michał Kaczówka

Przedmioty ekonomiczne
mgr Agnieszka Szczepanik

Przedmioty hotelarskie
mgr Agnieszka Szczepanik
mgr Marta Śnieżek
mgr Elżbieta Beska

Pedagog szkolny
mgr Izabela Kurowska

Biblioteka szkolna
mgr Mariola Śnieżek