Stypendysta Urzędu Marszałkowskiego

Uczeń klasy 2 Ti Dawid Marciniszyn otrzymał stypendium w ramach "Programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych". Dawid odebrał dyplom stypendialny podczas uroczystości, która odbyła się dnia 5 lutego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Gratulacje od Marszałka Województwa Opolskiego za posiadanie w murach szkoły tak uzdolnionego ucznia otrzymała również Pani Dyrektor.
Serdecznie gratulujemy Dawidowi i życzymy dalszych sukcesów.