Z językiem angielskim za pan brat

W piątek 23 marca gościliśmy w murach naszej szkoły studentki II roku filologii angielskiej i jednocześnie członkinie koła naukowego "Active Minds" Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Studentki przybyły na zaproszenie mgr Małgorzaty Nastasowskiej, aby poprowadzić warsztaty językowe w ramach przedmiotu język angielski w biznesie.

Uczniowie Zespołu Szkół uczestniczyli w zajęciach tematycznych: "Idiomy w języku angielskim" oraz "How to better understand yourself and present-day problems in the socjety". Ponadto prowadzące podzieliły się swoimi doświadczeniami związanymi ze studiowaniem języka obcego oraz "jasnymi i ciemnymi stronami" studenckiego życia. Przybliżyły także ofertę filologiczną nyskiej uczelni.

Dziękujemy za wizytę!