Wyniki egzaminów zawodowych

Egzamin z kwalifikacji E14, który nasza młodzież zdawała w styczniu, to ostatnia prosta do zdobycia tytułu technika informatyka. Takim ostatnim sprawdzianem wiedzy i umiejętności dla hotelarzy był zaś egzamin T12.
Ogromnie cieszą znakomite wyniki uzyskane przez uczniów klasy 4 TIH, które przewyższają średnie wyniki w powiecie i województwie. Gratulujemy.