• slajd1
 • slajd02
 • 04
 • slajd3
 • 06
Ogłoszenie
Na naszą stronę został dodany certyfikat SSL. Jeżeli pojawi się jakikolwiek błąd prosimy o zgłasznie go wysyłając wiadomość na adres e-mail administratora: [email protected]glucholazy.pl. Dziękujemy.

Regulamin Anglojęzycznego Konkursu Małych Form Teatralnych i Kabaretowych „Little Drama”

Anglojęzyczny Konkurs Małych Form Teatralnych i Kabaretowych

„Little Drama

Zespół Szkół w Głuchołazach

 

Regulamin:

 

Cele konkursu:

- rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych,

- doskonalenie praktycznej znajomości języka angielskiego,

- motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego,

- pobudzenie kreatywności i stymulowanie talentów uczniów,

- nawiązanie współpracy między szkołami na terenie Głuchołaz, Gminy Głuchołazy i Powiatu Nyskiego.

 

Organizator konkursu:

Zespół Szkół w Głuchołazach; konkurs odbędzie się w sali widowiskowej Domu Kultury w Głuchołazach.

 

Warunki uczestnictwa:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z Głuchołaz, Gminy Głuchołazy i powiatu nyskiego. Zgłoszenia dokonuje nauczyciel przygotowujący uczniów do konkursu.

 

Zasady i przebieg konkursu:

Konkurs jest podzielony na kategorie wiekowe, zgodne z typem szkoły i odbędzie się w dwóch terminach:

- szkoły podstawowe 15 marca 2016r.  o  godz. 10:00,

- szkoły gimnazjalne i średnie 16 marca 2016r. o godz. 10:00

 

Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony po zamknięciu listy zgłoszeń. Kolejność przedstawień w danej kategorii jest losowana przed rozpoczęciem konkursu.

 

Do konkursu można przygotować dowolną formę teatralną lub kabaretową w języku angielskim. Ocenie podlega jakość oprawy artystycznej przedstawienia, poprawność językowa oraz choreografia. Jury konkursu składa się z nauczycieli-opiekunów grup z danych szkół (po 1 osobie na grupę).

Czas trwania przedstawienia wynosi max. 20 min. (w związku z limitowanym czasem, można przedstawić wybrany fragment danej sztuki teatralnej). Liczba uczestników – maks. 6 osób.

 

Karty zgłoszeniowe (dostępne do pobrania również na stronie internetowej http://zsglucholazy.pl/index.php) prosimy przesyłać w terminie do 29 lutego 2016r. pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szczegółowy program konkursu będzie dostępny na stronie internetowej ZS w Głuchołazach oraz zostanie przesłany na adresy mailowe nauczycieli dokonujących zgłoszenia. Szkoły prosi się również o zapewnienie uczniów w charakterze widzów. W razie zainteresowania prosimy o podanie liczby widzów i uzgodnienie jej z organizatorem.

 

Nagrody:

Wszyscy uczestnicy konkursu, a także nauczyciele zgłaszający uczestników otrzymają dyplomy i drobny upominek. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Na wszystkich będzie czekał mały poczęstunek.

 

Kontakt: Jacek Marcinkowski, Tel: 601 80 78 62; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin otwartego konkursu na logo Zespołu Szkół

Regulamin otwartego konkursu na logo Zespołu Szkół

(z klasami technikum oraz liceum ogólnokształcącego)

w Głuchołazach

 

W roku szkolnym 2017 / 2018 połączone zostają dwie szkoły: Liceum Ogólnokształcące w Głuchołazach i Zespół Szkół w Głuchołazach w jeden organizm szkolny. W związku                  z czym zachodzi m.in. potrzeba stworzenia symboli, którymi będzie posługiwała się nowa placówka.

 

W celu stworzenia znaku rozpoznawczego, z którym mogliby się identyfikować uczniowie Zespołu Szkół w Głuchołazach i który mógłby być wykorzystywany do oznaczania pism, dyplomów, koszulek i gadżetów, ogłasza się otwarty konkurs na logo szkoły. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie naszej szkoły, ich rodzice oraz pracownicy szkoły.

Termin i warunki ogólne:

 1. Konkurs zostaje ogłoszony 09.02.2017 roku.
 2. Prace w formie opisanej poniżej można składać w zamkniętej kopercie do 3 marca 2017 roku. Każda złożona praca zostanie opatrzona dwucyfrowym numerem identyfikacyjnym i kodującym. Numer ten będzie wykorzystywany w czasie głosowania. Po zakończeniu konkursu prace zostaną odkodowane.
 3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 4 marca 2017 roku.
 4. Zaleca się, by projekt logo był opatrzony krótkim opisem (do 50 słów zapisanych czcionką Arial 12), w którym zostaną opisane zastosowane w pracy znaki, symbole, kolory oraz forma i kształt.
 5. Prace zostaną zaprezentowane uczniom i nauczycielom. Wszyscy zainteresowani będą mogli oddać głos i wybrać najlepsze logo szkoły.
 6. Komisja konkursowa złożona z trzech wskazanych przez Samorząd Szkolny uczniów oraz nauczycieli wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły wybierze pięć projektów logo, które zostaną poddane ocenie nauczycieli i uczniów w powszechnym głosowaniu. Komisja w oparciu o wyniki głosowania – uwzględniając zapisy warunków i kryteriów, jakie musi spełniać logo - rekomenduje Dyrekcji jedno logo.
 7. Autor zwycięskiej pracy otrzyma nagrodę główną, a autorzy wyróżnionych pracy upominki.
 8. Dyrekcja Szkoły ma prawo do nieprzyjęcia żadnego z rekomendowanych znaków przez komisję (np. ze względu na brak zgodności wybranego logo z kreowanym wizerunkiem szkoły).
 9. Startujący w konkursie automatycznie stwierdza, że jest autorem projektu logo i wyraża zgodę na nieodpłatne i bezterminowe używanie logo przez Zespół Szkół  w Głuchołazach.
 10. Twórca zwycięskiego logo dopuszcza drobne korekty projektu niezbędne do przetworzenia jego pracy technikami komputerowymi w celu przygotowania logo do wydruków, umieszczenia na korespondencji szkolnej, stronie internetowej szkoły, kopertach foliach i innych nośnikach w tym standaryzowanie kolorów, czcionek, tła itp. Auto zwycięskiej pracy ma prawo do udziały w wymienionych zabiegach.
 11. Logo musi mieć kształt i formę, które będą się dobrze prezentowały zarówno przy małych rozmiarach (np. 4cm × 4cm) jak i dużych powiększeniach (np. 20cm × 20cm). Logo powinno zachowywać swoje walory także przy powielaniu na ksero i wydrukach w odcieniach szarości.
 12. Forma projektu logo:

Warunki, jakie musi spełniać logo:

 • format – logo powinno mieścić się w kwadracie o boku 20cm;
 • kształt: koło, owal, kwadrat, bez konkretnego kształtu;
 • kartka bloku technicznego, wydruk na kartce A4;
 • wykonanie: kredki, mazaki, cienkopisy, farby lub techniką komputerową;
 • dopuszcza się wykorzystanie znaku graficznego;
 • zalecana jest prosta, czytelna i komunikatywna forma, która może nawiązywać do specyfiki szkoły jej miejsca, regionu;
 • liternicza, rysunkowa lub literniczo - rysunkowa;
 • monochromatyczna lub z użyciem barw podstawowych i dopełniających;
 1. Do projektu logo można dołączyć krótką notkę (do 50 słów), w której zostaną opisane zastosowane w pracy znaki, symbole, kolory, znaków oraz forma i kształt.

Sposób prezentacji:

Logo będzie prezentowane w czasie konkursu w oryginalnym rozmiarze wraz z jego fotokopiami wpisanymi w kwadraty 4cm × 4cm i 20cm × 20cm, barwnymi oraz odcieniach szarości i kodem uczestnika.

 

Opracował mgr Piotr Migus

Oferta edukacyjna

KONKURS PLASTYCZNY-„Bajkowy but”

KONKURS PLASTYCZNY

„Bajkowy but”

I. Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół w Głuchołazach

w Głuchołazach.

II. Siedziba Organizatora:

Zespół Szkół w Głuchołazach
ul. Kolonia Kaszubska
48-340 Głuchołazy
tel. 774391462

Koordynator konkursu – pani Izabela Kurowska, tel. 692005905

III. Cele konkursu:

poznanie technik konstruowania butów ,

rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej oraz wrażliwości estetycznej,

popularyzacja różnorodnych form plastycznych,

kształtowanie wyobraźni uczniów.

IV. Regulamin konkursu

1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie przez uczestników, różnych kategorii

wiekowych, inspirowanego literaturą buta.

2. Tematem jest but postaci z bajki lub innego utworu literackiego.

3. Prace konkursowe oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:

I kategoria - uczniowie kl. 0 – III szkół podstawowych – postać z bajki,

II kategoria - uczniowie kl. IV – VI szkół podstawowych – postać z bajki lub literacka,

III kategoria – uczniowie kl. I - III gimnazjum – postać literacka,

IV kategoria – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - postać literacka,

V kategoria – prace zespołowe grup świetlicowych i kół teatralnych - postać literacka.

4. Indywidualnie lub zespołowo można złożyć 1 pracę.

5. Bajkowe buty mogą być wykonane techniką dowolną w formie

przestrzennej naturalnych rozmiarów.

6. Prace konkursowe powinny być opisane. Należy do wykonanej pracy dołączyć

metryczkę, zawierającą następujące informacje: imię, nazwisko, wiek autora, klasę,

nr telefonu, adres, nazwę szkoły (instytucji), nazwisko nauczyciela lub instruktora.

7. Praca powinna łączyć różne techniki plastyczne i ciekawe materiały. Komisja

konkursowa weźmie pod uwagę pomysłowość, walory plastyczne oraz

samodzielność wykonania pracy.

8. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas IV Festiwalu Teatrów Ulicznych w czerwcu 2018 r.

w sali widowiskowej Centrum Kultury w Głuchołazach. Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie

http://zsglucholazy.pl

9. Prace należy nadsyłać do 27 kwietnia 2018 roku, na adres Zespołu Szkół lub złożyć

osobiście w sekretariacie szkoły.

10. Komisja konkursowa, powołana przez organizatora, spośród wszystkich

dostarczonych prac – bajkowych butów, wyłoni zwycięzców. Organizator

konkursu uhonoruje laureatów I, II i III miejsc w każdej kategorii nagrodami

rzeczowymi oraz dyplomami.

11. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem, przez osoby uczestniczące

w nim, zgody na przetwarzanie ich danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu.

12. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

13. Nagrodzone prace przechodzą na własność Organizatora.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji zdjęć prac konkursowych

na szkolnej stronie internetowej.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Zaproszenie - Konkurs Plastyczny pt. "Bajkowy but"

Zespół Szkół w Głuchołazach,
organizator 4 Festiwalu Teatrów Ulicznych,
zaprasza uczniów szkół i placówek oświatowych
do wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym pt. „Bajkowy but”.
Termin składania prac - 27 kwietnia 2018 r.
Szczegółowe informacje w Regulamin konkursu.


 • Powered by Joomla!速
  Joomla template by ByJoomla.com.