Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „GWIEZDNY KRĄG”

 25 października po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół uczestniczyli w eliminacjach szkolnych I etapu XV edycji  Ogólnopolskiej Olimpiady  Wiedzy o Unii Europejskiej „GWIEZDNY KRĄG”. Musieli oni zmierzyć się z testem zawierającym 50 pytań, które dotyczyły historii, struktur i funkcjonowania UE.

   Do etapu okręgowego, który miał miejsce 15 listopada w Punkcie Informacji Europejskiej Europa Direct – Opole, zakwalifikowała się Małgorzata Gala uczennica klasy drugiej Technikum  Hotelarskiego. Małgosia, podobnie jak inni uczestnicy II etapu Olimpiady  z województwa opolskiego udzieliła odpowiedzi na 100 pytań zawartych w teście i uzyskała największą ilość punktów spośród uczniów biorących udział w Gwiezdnym Kręgu w naszym regionie.

       Gratulujemy sukcesu!

  mgr Elżbieta Beska