Spotkanie z Maciejem Płazą

 Uczennice naszej szkoły z klasy 2 TIH Natalia Brzozowska, Kamila Budyk i Małgorzata Gala uczestniczyły

w spotkaniu autorskim z Maciejem Płazą.
Spotkanie odbyło się 10 października w kawiarence nowego budynku Biblioteki Publicznej w Głuchołazach.
Pisarz ten to prozaik, literaturoznawca, doktor nauk humanistycznych. Z zawodu tłumacz literatury anglojęzycznej, również przekłada prace naukowe, biografie, literaturę dziecięcą oraz klasykę literacką. Laureat nagród literackich.
Spotkanie to bardzo podobało się wszystkim uczestnikom.
 

 nauczyciel bibliotekarz Mariola Śnieżek