Klasowe zmagania z matematyką czyli udział w Międzynarodowym Konkursie „Matematyka bez Granic”

10 marca uczniowie klasy 1 technikum informatycznego i hotelarskiego wzięli udział w XXVI edycji międzynarodowego klasowego konkursu „Matematyka bez Granic”. Cały zespól zmagał się z ciekawymi zadaniami, które pokazywały możliwości zastosowania matematyki w życiu codziennym i różnych dziedzinach nauki. W czasie trwania konkursu uczniowie wykazali się umiejętnościami współpracy i podziału zadań w grupie, pomysłowością, wyobraźnią i zdolnościami językowymi, gdyż jedno zadanie sformułowane było w języku obcym i również w tym języku należało zapisać rozwiązanie. Wyniki w kwietniu.