Wakacyjna geofotka

W3gg

Zapraszam, do udziału w wakacyjnym konkursie. .Autorskie prace wraz z opisem można składać do 9 września w sekretariacie szkoły.

Regulamin konkursu:

REGULAMIN

Konkursu „Wakacyjna GeoFotka”

 

1

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat geologii poprzez podniesienie zainteresowania przyrodą nieożywioną w okresie wyjazdów wakacyjnych.

2

Konkurs organizowany jest przez Katedrę Geologii Stosowanej, Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, Politechniki Śląskiej.

3

Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia dowolnego obiektu geologicznego oraz wykonanie krótkiego (maksymalnie 2 tys. znaków) opisu tego obiektu.

4.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.

5

Każdy uczestnik może przysalać maksymalnie 2 zdjęcia z opisami. Nadsyłać można jedynie prace, do których posiada się pełne prawa autorskie – zostały wykonane osobiście przez uczestnika konkursu. Wraz ze zdjęciami uczestnik przesyła skan oświadczenia (załącznik nr 1 lub 2 do Regulaminu).

6

Zdjęcia muszą być zapisane w pliku graficznym jpg, a tekst w standardowym pliku tekstowym obsługiwanym przez program Word. Pliki należy opatrzyć nazwą w formacie Imię_Nazwisko_Szkoła

7

Zdjęcia nie mogą być poddawane przeróbkom w programach graficznych, dopuszczalne jest jedynie kadrowanie, przycinanie itp.

8

Prace konkursowe należy nadsyłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9

Prace konkursowe można nadsyłać w terminie do 14 września 2021.

10

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2021 roku.O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.

11

Wyłonieni zostaną zwycięzcy w dwóch kategoriach:
najlepsze zdjęcie oraz najciekawszy opis do zdjęcia. Przewiduje się przyznanie nagród za 1, 2 oraz 3 miejsce w każdej z kategorii.

12

Prace oceni komisja konkursowa złożona z pracowników naukowo-dydaktycznych
Katedry Geologii Stosowanej.

13

Wyróżnione prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi. Łączna wartość nagród wyniesie 1600 zł. Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają zaproszenia na najbliższą giełdę minerałów organizowaną przez Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej.

14

Najlepsze prace zostaną wystawione w holu Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, a także w mediach elektronicznych.

15

Informacje dodatkowe można uzyskać u pracowników Katedry Geologii Stosowanej:

dr hab. inż. Magdalena Kokowska – Pawłowska Prof. PŚ. mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr inż. Jacek Nowak mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.