NAUCZANIE ZDALNE – INFORMACJE DLA UCZNIA

NAUCZANIE ZDALNE – INFORMACJE DLA UCZNIA

1. Od dnia 19 października szkoła będzie pracowała w trybie zdalnym.

2. Zajęcia będą odbywały się w czasie rzeczywistym, zgodnie z planem lekcji, w godzinach 8.00-15.00.

3. Obecność na zajęciach będzie wpisywania na podstawie logowania do e-dziennika na początku lekcji, oraz odbierania materiałów i wykonywaniu poleceń pojawiających się w toku lekcji.

4. Podczas trwania lekcji nauczyciel jest do dyspozycji ucznia.

5. Materiały, które przekaże nauczyciel (zadania, karty pracy, ćwiczenia do wykonania) traktujemy jako praca na lekcji a nie zadanie domowe.

6. W najbliższym czasie będzie uruchomiona jednolita platforma do pracy zdalnej, wszystkie wiadomości na ten temat będą przekazane za pośrednictwem e-dziennika.

7. W razie choroby lub innej sytuacji, w której uczeń nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach, rodzic/uczeń zgłasza ten fakt wychowawcy.

8. Uczniowie klas szkoły branżowej kształcenie teoretyczne odbywają zdalnie, zajęcia praktyczne bez zmian odbywają się u pracodawcy.

9. Wiadomości na temat kursów dokształcających oraz praktyki klasy 2TIH i 3TIH będą na bieżąco przekazywane w e-dzienniku.