Ubezpieczenie

Aby zapłacić składkę za ubezpieczenie dzieci

w T.U. Compensa należy zalogować się na stronę:

https://szkola.compensa.pl

i wpisać hasło: 785294

po zalogowaniu należy wybrać składkę,

oraz wpisać:

dane płatnika ( rodzica)

i dane ubezpieczonego ( dziecka)

następnie przejść do płatności

 

Zakres ubezpieczenia uczniów

Zespołu Szkół w Głuchołazach

 w roku szkolnym  2020/2021

 

Zakres podstawowy

Suma / Limit ubezpieczenia

Śmierć wskutek NW

15 000 zł

Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów terroru

7 500 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW

15 000 zł

Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru

7 500 zł

Jednorazowe świadczenie z tyt. pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia

200 zł

Jednorazowe świadczenie

z tyt. wystąpienia NW w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu

150 zł

Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW

10 000zł

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW

500 zł

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku

500 zł

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią ubezpieczonego dziecka wskutek NW

400 zł

Zakres dodatkowy

Suma / Limit ubezpieczenia

Kl. nr 1 – zwrot kosztów leczenia

 

 

4500 zł

Kl. nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne w wyniku NW  pobyt minimum 2 dni

50zł/dzień, limit 2 250zł

Kl. nr 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego

 

5000 zł

Kl. nr 5 – zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do pracy lub nauki

10 zł/dzień, limit 1 800 zł

Kl. nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji

4 500 zł

Kl. Nr  7 – zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych

lub uszkodzenia sprzętu medycznego

 

4 500 zł

500 zł

Kl. Nr  9- jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek NW

10 000 zł

Kl. nr 10 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby (min. 5 dni)

35 zł/dzień, limit 2 000 zł

Kl. nr  11 – Bezpieczne dziecko w sieci

2 zgłoszenia

Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia

5 000 zł

Pomoc udzielona opiekunom prawnym w przypadku uprowadzenia  lub zaginięcia ubezpieczonego dziecka

1 zgłoszenie, pomoc 6 godzin

Ochrona ubezpieczeniowa zostaje roszerzona o dodatkowy miesiąc dla uczniów ostatnich klas

TAK

Składka NNW za 1 osobę:

45 zł

 

Kontakt – Centrum Ubezpieczeniowo - Finansowe  Krzysztof Kucik

 

48-200 Prudnik   ul. Piastowska 53  tel. 77 4067055, 694 279 869

(pon.- pt. godz. 8-17    sob. godz. 9- 13)

48-200 Prudnik   ul.  Batorego 3  tel. 608 330 015

( pon.- pt. godz. 8-16 )

48-340 Głuchołazy ul. Rynek  6  tel. 77 4395507

( pon.- pt. godz. 8-16 )