• slajd1
  • slajd02
  • 04
  • slajd3
  • 06

Znawcy lektur szkolnych

W mijającym roku szkolnym uczniowie – ochotnicy rywalizowali w międzyklasowym konkursie polonistycznym „Lektury znam – maturę zdam!” , zorganizowanym przez nauczycielki polonistki mgr Małgorzatę Satorę oraz mgr Małgorzatę Nastasowską. Konkurs składał się z trzech etapów, sprawdzających znajomość utworów reprezentujących klasykę literatury polskiej i światowej. Pytania konkursowe dotyczyły dzieł Williama Szekspira, Moliera, Sofoklesa, a także sztandarowych dzieł polskiego romantyzmu.
Lista zwycięzców przedstawia się następująco:
miejsce I – Natali Godzic
miejsce II – Paulina Fuks
miejsce III – Dawid Młynarczyk.
Wszyscy laureaci to uczniowie klasy I technikum informatyczno – hotelarskiego.
GRATULUJEMY!!!


M. N.

  • Powered by Joomla!速
    Joomla template by ByJoomla.com.