• slajd1
  • slajd02
  • 04
  • slajd3
  • 06

Nasza szkoła promuje zdrowy styl życia oraz ochronę środowiska

W bieżącym roku szkolnym uczniowie wraz z nauczycielami podjęli  inicjatywę promocji zdrowego stylu życia oraz postaw proekologicznych wśród uczniów różnych grup wiekowych w tym uczniów naszej szkoły.

W tym celu rozpoczęliśmy cykl otwartych lekcji , oraz warsztatów promujących zdrowy i ekologiczny styl życia.

Przeprowadziliśmy lekcję w formie warsztatów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Biskupowie, Burgrabicach.

Uczniowie brali udział w krótkim wykładzie prowadzonym przez Dietetyka oraz grach i zabawach edukacyjnych, przygotowanych przez uczennice Liceum Ogólnokształcącego, w których mogli się wykazać wiedzą na temat związany ze zdrowym odżywianiem, funkcji oraz zagadnień związanych z ochroną środowiska. Lekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Każdy uczeń biorący udział w zajęciach otrzymał dyplom, a dla zwycięzców dyscyplin przygotowane byłe „zdrowe nagrody”.

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła brała udział w Ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”. Uczniowie przygotowali tematyczna gazetkę. Grupa uczniów z klasy 1 ZW zorganizowała sprzątanie terenu przylegającego do Zespołu Szkół.

Ponadto na terenie szkoły organizowane są Ogólnopolskie olimpiady i ko9nbkursy tematyczne tj:

- OGÓLONOPOLSKA OLIMPIADA PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA, w której wzięło udział 20 uczniów, a jedna z nich Monika Barczuk, uczennica klasy maturalnej LO, będzie reprezentowała szkołę w Opolu na etapie wojewódzkim.

- OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ, w której wzięło udział 15 uczniów. Wyniki olimpiady zostaną wkrótce rozstrzygnięte.

Promujemy również HDK wśród młodzieży. W szkole funkcjonuje „Klub Aorta” liczący 11 członków.

W  najbliższych planach mamy  wizyty w gminnych szkołach podstawowych i gimnazjach, w których zaproponujemy promocyjne lekcje otwarte, warsztaty oraz wykłady.

Wszystkim zaangażowanym w inicjatywę serdecznie dziękujemy za pomoc.

Koordynatorami akcji są :mgr Małgorzata Wodała oraz mgr Marta Śnieżek

  • Powered by Joomla!速
    Joomla template by ByJoomla.com.