• slajd1
  • slajd02
  • 04
  • slajd3
  • 06

BRANŻOWA SZKOLA I STOPNIA

W terminie 29 maja - 23 czerwca 2017 r. wejdź na stronę

https://nabor.pcss.pl/nysa/,

zaloguj się, wydrukuj wniosek  i zanieś do wybranej szkoły.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

KLASA WIELOZAWODOWA

Klasa wielozawodowa umożliwia elastyczne dostosowywanie kształcenia do potrzeb pracodawców.

Kształcimy specjalistów i fachowców w branży mechanicznej, samochodowej, budowlanej, elektrycznej, gastronomicznej, sprzedawców, piekarzy.

 

Sam wybierasz zawód, który Cię interesuje, może to być miedzy innymi:

blacharz samochodowy

cukiernik

dekarz

elektryk

fryzjer

kucharz

mechanik samochodowy

monter instalacji i sieci sanitarnych

murarz-tynkarz

operator obrabiarek skrawających

piekarz

sprzedawca

stolarz

ślusarz

nowy zawód od tego roku magazynier-logistyk

Nauka w klasie wielozawodowej trwa 3 lata. Uczniowie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami wybierają zawód i samodzielnie poszukują praktyki u wybranego pracodawcy.

Uczniowie zdobywają w szkole wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących w ciągu 2 lub 3 dni w tygodniu. Wiedzę z zakresu teorii zawodu zdobywają na kursach zawodowych organizowanych przez ośrodki dokształcania zawodowego. Przez cały okres nauki zdobywają doświadczenie, wiedzę i umiejętności w wybranych zawodach podczas nauki zawodu u pracodawcy.

Nauka zawodu młodocianych pracowników organizowana jest przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania do zawodu. Z tego tytułu młodociani pracownicy mają pewne prawa i objęci są kodeksem pracy. Okres nauki wlicza się im do stażu pracy, a za praktykę otrzymują wynagrodzenie w wysokości od 4 do 6% przeciętnego wynagrodzenia (w zależności od roku kształcenia).

Po ukończeniu szkoły możliwość kontynuacji nauki w szkole branżowej II stopnia

 


 

https://nabor.pcss.pl/nysa/
Jesteś tutaj