• slajd1
 • slajd02
 • 04
 • slajd3
 • 06

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

W terminie 29 maja - 23 czerwca 2017 r. wejdź na stronę

https://nabor.pcss.pl/nysa/

zaloguj się, wydrukuj wniosek  i zanieś do wybranej szkoły.


TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

KOD ZAWODU 422103

 

Nauka w szkole trwa cztery lata. W trakcie nauki młodzież zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

TG.14 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

TG.15 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

 

Po ukończeniu szkoły zdaje maturę.

W drugiej i trzeciej klasie uczniowie odbywają 4 tygodniową praktykę zawodową w lokalnych hotelach, ośrodkach, pensjonatach.

 

ABSOLWENT PO SKOŃCZENIU NAUKI BĘDZIE POSIADAŁ WIEDZĘ Z ZAKRESU:

 • prawa obowiązującego w turystyce,
 • sporządzania umów o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych,
 • stosowania zasad organizacyjnych i ekonomiczno-finansowych obowiązujących w turystyce,
 • prowadzenia działalności przedsiębiorstwa organizującego imprezy turystyczne zgodnie z zasadami gospodarki rynkowej,
 • posługiwania się instrumentami marketingu w działalności turystycznej,
 • obsługiwania klienta, organizowania i obsługiwania kongresów, targów, giełd turystycznych oraz imprez okolicznościowych,
 • prowadzenia ewidencji księgowej zgodnie z zasadami rachunkowości,
 • analizowania krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego,
 • współpracy z podmiotami świadczącymi usługi turystyczne,
 • prowadzenia korespondencji i obsługi sprzętu biurowego,
 • stosowania przepisów prawa w działalności gospodarczej.

 

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ ZOSTANIE PRZYGOTOWANY DO:

 • programowania, organizowania i obsługi imprez turystycznych,
 • kalkulowania cen i rozliczania imprez turystycznych,
 • postępowania zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej lub innej usługowej.

 

TECHNIKUM PRZYGOTOWUJE DO DALSZEGO KSZTAŁCENIA W:

 •  szkołach wyższych,
 •  szkołach pomaturalnych,
 •  szkołach policealnych.


PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

biura podróży, agencje turystyczne, ośrodki informacji turystycznej, hotele, pensjonaty, organy administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialne za organizację i promocję turystyki, własna działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług turystycznych we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 

NASZA SZKOŁA KŁADZIE DUŻY NACISK NA WYKSZTAŁCENIE DOBRYCH FACHOWCÓW W DANEJ DZIEDZINIE:

 • Posiadamy trzy nowoczesne pracownie komputerowe oraz klasy zaopatrzone w projektory multimedialne, tablice interaktywne.
 • Realizujemy ciekawe projekty: turystyka piesza,  turystyka rowerowa, turystyka regionalna
 • Częścią Zespołu Szkół w Głuchołazach jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe, w którym młodzież kształci praktykę
 • Współpracujemy w PWSZ w Nysie, z Uniwersytetem Opolskim, z Wyższą Szkołą Bankową w Opolu
 • Duży nacisk kładziemy na naukę języków obcych, również zawodowych
Jesteś tutaj