• slajd1
 • slajd02
 • 04
 • slajd3
 • 06

TECHNIK INFORMATYK

W terminie 29 maja - 23 czerwca 2017 r. wejdź na stronę

https://nabor.pcss.pl/nysa/

zaloguj się, wydrukuj wniosek  i zanieś do wybranej szkoły.


TECHNIK INFORMATYK

KOD ZAWODU 351203

 

Nauka w szkole trwa cztery lata. W trakcie nauki młodzież zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

 • Montaż i eksploatacja systemów komputerowych,  urządzeń peryferyjnych i sieci EE.08.
 • Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami  internetowymi i bazami danych EE.09.

Po ukończeniu szkoły zdaje maturę.

 

W trakcie nauki uczniowie odbywają 8 tygodniową praktykę zawodową (również zagraniczną).

 

Technik informatyk to modny i poszukiwany zawód. Jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki światowej jest i pozostanie informatyka.

„…W  Polsce obecnie wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z branży komputerowej. Najbardziej poszukiwanie są programiści, graficy komputerowi, osoby które mają wiedzę i umiejętności związane z Internetem.”
kariera.wprost.pl

 


POSIADACZ DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK POTRAFI:

 • posługiwać się systemami operacyjnymi pracującymi w różnych rodzajach sieci,
 • posługiwać się oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym,
 • obsługiwać urządzenia wykorzystywane w sieciach komputerowych,
 • dobierać konfigurację sprzętu i oprogramowania,
 • projektować i wykonywać lokalną sieć komputerową,
 • zakładać bazy danych i administrować nimi,
 • posługiwać się językami baz danych w tym SQL,
 • stosować powszechnie używane języki programowania,
 • ustalać przyczyny wadliwego działania systemu komputerowego,
 • wykonywać operacje wymiany kart i modułów urządzeń techniki komputerowej,
 • posługiwać się dokumentacją zawodową w języku polskim i angielskim,


Absolwenci mogą kontynuować naukę na krajowych wyższych uczelniach technicznych, na wydziałach: informatyki, automatyki, robotyki, mechatroniki, telekomunikacji oraz pokrewnych. Są również przygotowani są do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

DOBRYCH INFORMATYKÓW POSZUKUJĄ:

 • serwis komputerowy
 • firmy tworzące strony internetowe
 • firmy zakładające sieci komputerowe
 • firmy tworzące oprogramowanie
 • przedsiębiorstwa i instytucje publiczne
 • sklepy komputerowe
 • własna działalność gospodarcza

 

NASZA SZKOŁA OD LAT KSZTAŁCI TECHNIKÓW INFORMATYKÓW:

 • Posiadamy trzy nowoczesne pracownie komputerowe
 • Realizujemy projekt
 • Młodzież w naszej szkole zdobywa dodatkowe uprawnienia między innymi certyfikaty Akademii CISCO, obsługa programu AutoCad
 • Uczniowie biorą udział w warsztatach, które przygotowują do prowadzenia własnej działalności zawodowej
 • Organizujemy wyjazdy na targi branżowe
 • Dajemy  możliwość kształcenia języka obcego zawodowego
 • Młodzież naszej szkoły uczestniczy w wielu zajęciach dodatkowych, na których może rozwijać swoje wszechstronne zainteresowania
 • Współpracujemy z lokalnymi pracodawcami, z Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, PWSZ w Nysie.
Jesteś tutaj