• slajd1
 • slajd02
 • 04
 • slajd3
 • 06

TECHNIK HOTELARSTWA

 

W terminie 29 maja - 23 czerwca 2017 r. wejdź na stronę

https://nabor.pcss.pl/nysa/

zaloguj się, wydrukuj wniosek  i zanieś do wybranej szkoły.


TECHNIK HOTELARSTWA

KOD ZAWODU 422402

 

Nauka w szkole trwa cztery lata. W trakcie nauki młodzież zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji

TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Po ukończeniu szkoły zdaje maturę.

W drugiej i trzeciej klasie uczniowie odbywają 4 tygodniową praktykę zawodową w lokalnych hotelach, ośrodkach, pensjonatach.

W ostatnich latach nastąpił wzrost popytu na usługi hotelarskie, turystyczne, organizację czasu wolnego, podróży, pośrednictwo między kulturą, turystyką i biznesem, a także wzrost zainteresowań społecznych agroturystyką w Polsce i innych państwach UE.

ABSOLWENT PO SKOŃCZENIU NAUKI BĘDZIE POSIADAŁ WIEDZĘ Z ZAKRESU:

 • zasad i instrumentów marketingu w działalności hotelarskiej,
 • przepisów prawnych do prowadzenia zakładu hotelarskiego,
 • organizacji pracy w zawodzie hotelarskim, w tym usług gastronomicznych, turystycznych i rekreacyjnych,
 • wyposażania i urządzania wnętrz różnych jednostek hotelowych i gastronomicznych,
 • prowadzenia korespondencji i obsługi nowoczesnego sprzętu biurowego,
 • współpracy z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich,
 • stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych i przepisów ochrony środowiska,
 • postępowania zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu,
 • doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

TECHNIK  HOTELARSTWA ZOSTANIE PRZYGOTOWANY DO:

Realizacji wszystkich czynności związanych z fachową i kompleksową obsługą gości hotelowych. Potrafi zorganizować pracę zakładu hotelarskiego, odpowiednią pod względem jakości obsługę, współpracę z biurami podróży, gromadzenie informacji i  planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich dla potrzeb różnorakich organizacji i stowarzyszeń.

 

TECHNIKUM PRZYGOTOWUJE DO DALSZEGO KSZTAŁCENIA W:

 •  szkołach wyższych,
 •  szkołach pomaturalnych,
 •  szkołach policealnych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • biura podróży
 • punkty informacji turystycznej
 • wydawnictwa specjalistyczne
 • wydziały promocji miasta
 • firmy transportowe
 • izby turystyki, kluby, stowarzyszenia i inne organizacje zajmujące się wspieraniem i rozwojem turystyki zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej
 • profesjonalne prowadzenie własnego biznesu

NASZA SZKOŁA KŁADZIE DUŻY NACISK NA WYKSZTAŁCENIE DOBRYCH FACHOWCÓW W DANEJ DZIEDZINIE:

 • Posiadamy trzy nowoczesne pracownie komputerowe oraz klasy zaopatrzone w projektory multimedialne, tablice interaktywne.
 • Realizujemy ciekawe projekty: turystyka piesza,  turystyka rowerowa, turystyka regionalna
 • Częścią Zespołu Szkół w Głuchołazach jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe, w którym młodzież kształci praktykę
 • Współpracujemy w PWSZ w Nysie, z Uniwersytetem Opolskim, z Wyższą Szkołą Bankową w Opolu
 • Uczniowie mają możliwość zdobycia umiejętności biegłego posługiwania się dwoma językami obcymi w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego, co ułatwia mu kontakt z zagranicznymi turystami lub kontrahentami.
 • W celu podniesienia efektywności kształcenia w tym zawodzie szkoła współpracuje z lokalnymi zakładami hotelarskimi oraz gastronomicznymi w zakresie organizacji praktyk zawodowych, organizuje dla uczniów wyjazdy na rożnego rodzaju imprezy: np. targi turystyczne, giełdy, wystawy sprzętu gastronomicznego.

 

Jesteś tutaj