• slajd1
 • slajd02
 • 04
 • slajd3
 • 06

Ruszył nabór

Ruszył nabór do Zespołu Szkół. Aby zostać uczniem naszej szkoły wejdź na stronę https://nabor.pcss.pl/nysa/, uzupełnij swoje dane, wydrukuj podanie i przynieś je do nas.
W razie pytań lub niepewności skontaktuj się z nami 77-439-14-62.Wakacje!!!

Regulamin Anglojęzycznego Konkursu Małych Form Teatralnych i Kabaretowych „Little Drama”

Anglojęzyczny Konkurs Małych Form Teatralnych i Kabaretowych

„Little Drama

Zespół Szkół w Głuchołazach

 

Regulamin:

 

Cele konkursu:

- rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych,

- doskonalenie praktycznej znajomości języka angielskiego,

- motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego,

- pobudzenie kreatywności i stymulowanie talentów uczniów,

- nawiązanie współpracy między szkołami na terenie Głuchołaz, Gminy Głuchołazy i Powiatu Nyskiego.

 

Organizator konkursu:

Zespół Szkół w Głuchołazach; konkurs odbędzie się w sali widowiskowej Domu Kultury w Głuchołazach.

 

Warunki uczestnictwa:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z Głuchołaz, Gminy Głuchołazy i powiatu nyskiego. Zgłoszenia dokonuje nauczyciel przygotowujący uczniów do konkursu.

 

Zasady i przebieg konkursu:

Konkurs jest podzielony na kategorie wiekowe, zgodne z typem szkoły i odbędzie się w dwóch terminach:

- szkoły podstawowe 15 marca 2016r.  o  godz. 10:00,

- szkoły gimnazjalne i średnie 16 marca 2016r. o godz. 10:00

 

Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony po zamknięciu listy zgłoszeń. Kolejność przedstawień w danej kategorii jest losowana przed rozpoczęciem konkursu.

 

Do konkursu można przygotować dowolną formę teatralną lub kabaretową w języku angielskim. Ocenie podlega jakość oprawy artystycznej przedstawienia, poprawność językowa oraz choreografia. Jury konkursu składa się z nauczycieli-opiekunów grup z danych szkół (po 1 osobie na grupę).

Czas trwania przedstawienia wynosi max. 20 min. (w związku z limitowanym czasem, można przedstawić wybrany fragment danej sztuki teatralnej). Liczba uczestników – maks. 6 osób.

 

Karty zgłoszeniowe (dostępne do pobrania również na stronie internetowej http://zsglucholazy.pl/index.php) prosimy przesyłać w terminie do 29 lutego 2016r. pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szczegółowy program konkursu będzie dostępny na stronie internetowej ZS w Głuchołazach oraz zostanie przesłany na adresy mailowe nauczycieli dokonujących zgłoszenia. Szkoły prosi się również o zapewnienie uczniów w charakterze widzów. W razie zainteresowania prosimy o podanie liczby widzów i uzgodnienie jej z organizatorem.

 

Nagrody:

Wszyscy uczestnicy konkursu, a także nauczyciele zgłaszający uczestników otrzymają dyplomy i drobny upominek. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Na wszystkich będzie czekał mały poczęstunek.

 

Kontakt: Jacek Marcinkowski, Tel: 601 80 78 62; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin otwartego konkursu na logo Zespołu Szkół

Regulamin otwartego konkursu na logo Zespołu Szkół

(z klasami technikum oraz liceum ogólnokształcącego)

w Głuchołazach

 

W roku szkolnym 2017 / 2018 połączone zostają dwie szkoły: Liceum Ogólnokształcące w Głuchołazach i Zespół Szkół w Głuchołazach w jeden organizm szkolny. W związku                  z czym zachodzi m.in. potrzeba stworzenia symboli, którymi będzie posługiwała się nowa placówka.

 

W celu stworzenia znaku rozpoznawczego, z którym mogliby się identyfikować uczniowie Zespołu Szkół w Głuchołazach i który mógłby być wykorzystywany do oznaczania pism, dyplomów, koszulek i gadżetów, ogłasza się otwarty konkurs na logo szkoły. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie naszej szkoły, ich rodzice oraz pracownicy szkoły.

Termin i warunki ogólne:

 1. Konkurs zostaje ogłoszony 09.02.2017 roku.
 2. Prace w formie opisanej poniżej można składać w zamkniętej kopercie do 3 marca 2017 roku. Każda złożona praca zostanie opatrzona dwucyfrowym numerem identyfikacyjnym i kodującym. Numer ten będzie wykorzystywany w czasie głosowania. Po zakończeniu konkursu prace zostaną odkodowane.
 3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 4 marca 2017 roku.
 4. Zaleca się, by projekt logo był opatrzony krótkim opisem (do 50 słów zapisanych czcionką Arial 12), w którym zostaną opisane zastosowane w pracy znaki, symbole, kolory oraz forma i kształt.
 5. Prace zostaną zaprezentowane uczniom i nauczycielom. Wszyscy zainteresowani będą mogli oddać głos i wybrać najlepsze logo szkoły.
 6. Komisja konkursowa złożona z trzech wskazanych przez Samorząd Szkolny uczniów oraz nauczycieli wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły wybierze pięć projektów logo, które zostaną poddane ocenie nauczycieli i uczniów w powszechnym głosowaniu. Komisja w oparciu o wyniki głosowania – uwzględniając zapisy warunków i kryteriów, jakie musi spełniać logo - rekomenduje Dyrekcji jedno logo.
 7. Autor zwycięskiej pracy otrzyma nagrodę główną, a autorzy wyróżnionych pracy upominki.
 8. Dyrekcja Szkoły ma prawo do nieprzyjęcia żadnego z rekomendowanych znaków przez komisję (np. ze względu na brak zgodności wybranego logo z kreowanym wizerunkiem szkoły).
 9. Startujący w konkursie automatycznie stwierdza, że jest autorem projektu logo i wyraża zgodę na nieodpłatne i bezterminowe używanie logo przez Zespół Szkół  w Głuchołazach.
 10. Twórca zwycięskiego logo dopuszcza drobne korekty projektu niezbędne do przetworzenia jego pracy technikami komputerowymi w celu przygotowania logo do wydruków, umieszczenia na korespondencji szkolnej, stronie internetowej szkoły, kopertach foliach i innych nośnikach w tym standaryzowanie kolorów, czcionek, tła itp. Auto zwycięskiej pracy ma prawo do udziały w wymienionych zabiegach.
 11. Logo musi mieć kształt i formę, które będą się dobrze prezentowały zarówno przy małych rozmiarach (np. 4cm × 4cm) jak i dużych powiększeniach (np. 20cm × 20cm). Logo powinno zachowywać swoje walory także przy powielaniu na ksero i wydrukach w odcieniach szarości.
 12. Forma projektu logo:

Warunki, jakie musi spełniać logo:

 • format – logo powinno mieścić się w kwadracie o boku 20cm;
 • kształt: koło, owal, kwadrat, bez konkretnego kształtu;
 • kartka bloku technicznego, wydruk na kartce A4;
 • wykonanie: kredki, mazaki, cienkopisy, farby lub techniką komputerową;
 • dopuszcza się wykorzystanie znaku graficznego;
 • zalecana jest prosta, czytelna i komunikatywna forma, która może nawiązywać do specyfiki szkoły jej miejsca, regionu;
 • liternicza, rysunkowa lub literniczo - rysunkowa;
 • monochromatyczna lub z użyciem barw podstawowych i dopełniających;
 1. Do projektu logo można dołączyć krótką notkę (do 50 słów), w której zostaną opisane zastosowane w pracy znaki, symbole, kolory, znaków oraz forma i kształt.

Sposób prezentacji:

Logo będzie prezentowane w czasie konkursu w oryginalnym rozmiarze wraz z jego fotokopiami wpisanymi w kwadraty 4cm × 4cm i 20cm × 20cm, barwnymi oraz odcieniach szarości i kodem uczestnika.

 

Opracował mgr Piotr Migus

Oferta edukacyjna

 • Powered by Joomla!速
  Joomla template by ByJoomla.com.